Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi společností Fine Pack s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 222363, IČ: 02680165 (dále jako „prodávající“) a zákazníkem - podnikatelem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jako „kupující“) při prodeji a koupi zboží.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky – cenové kalkulace (dále jen „nabídka“) ze strany prodávajícího a akceptace nabídky prostřednictvím emailu ze strany kupujícího.
 2. Popis jednotlivých výrobních technologií
  1. Flexotisk - jedná se o zakázkovou výrobu fólie igelitových (LDPE), mikrotenových (HDPE), papírových a textilních tašek, sáčků a pytlů. Po výrobě fólie či role papíru a odsouhlasení korektur případně GMG nátisku se fólie nebo role papíru či textilu potiskne a svařé do podoby finálního produktu. U této technologie je minimální náklad 5.000 ks. Lze tisknout celoplošně a plnobarevně i složité CMYK tisky v kombinaci s dalšími barvami. Maximální počet tiskových barev je 8.
  2. Sítotisk - jedná se o tisk na skladové tašky. Tisknout lze přímými barvami vyspecifikovanými dle Pantone vzorníku. Použití je především na nižší náklady tašek a to od 100 ks na papírové tašky a textilní tašky a od 500 ks na igelitové tašky (LDPE). Tisk maximálně do 5.000 ks. Předností je sytost barev a dobré krytí barev na barevné fólie, papír či textil.
  3. Digitální tisk - jedná se o zakázkovou výrobu LDPE tašek v nižších nákladech od 100 ks. Tato technologie zastupuje flexotisk v nižších nákladech pod 5.000 ks, kde je složitý tisk, který nelze tisknout sítotiskem. Fólie se vyrábí na každou zakázku zvlášť. Kupujícímu vyrobíme velikost tašky přesně dle jeho požadavku. Síla fólie je vždy 0,065 mm. Výhodou je i možná personifikace každého ks tašky.
  4. Ofset - tato technologie se používá pouze pro papírové tašky. Jedná se o nejkvalitnější tisk pro výrobu luxusních tašek. Lze využít i různých povrchových úprav, jako je lesklá nebo matná laminace, parciální lak, ražba nebo 3D parciální lak. Kupující si vybere druh a gramáž papíru. Stejně tak si zvolí držadla, která můžou být v různých materiálech a barevných provedeních. U ofsetové výroby tašek doporučujeme dát vždy laminaci. Laminace zpevní celou tašku a papír nebude v ohybech praskat.
 3. Minimální objednávané ks množství pro jednotlivé výrobní technologie
  1. Flexotisk - minimální náklad pro výrobu je 5.000 ks
  2. Sítotisk - minimální náklad pro výrobu je 100 ks u papírových a textilních tašek a 500 ks u igelitových tašek
  3. Digitální tisk - minimální náklad pro výrobu je 100 ks
  4. Ofset - minimální náklad pro výrobu je 100 ks
 4. Zkratky igelitových tašek
  1. LDPE taška KL - igelitová taška bez zpevněného průhmatu a bez složeného dna.
  2. LDPE taška KL+D - igelitová taška bez zpevněného průhmatu se složeným dnem.
  3. LDPE taška ZUD - igelitová taška se zpevněným průhmatem a se složeným dnem.
  4. LDPE taška ZU-D - igelitová taška se zpevněným průhmatem bez složeného dna.
  5. LDPE taška NUD - igelitová taška s navařeným držadlem a se složeným dnem.
  6. LDPE taška NU-D - igelitová taška s navařeným držadlem bez složeného dna.
 5. Výklad pojmů - Autorská korektura, GMG nátisk a specifikace barev tisknutých motivů
  1. Autorská korektura - vzhledem k nezbytným úpravám pro flexotisk, sítotisk, ofset i digitální tisk mohlo během práce dojít k chybám. Autorská korektura slouží k eliminaci těchto chyb. Schválením korekturního PDF dáváte jednoznačný souhlas k výrobě tiskové formy tak, jak jsou jednotlivé grafické prvky znázorněny v korekturním PDF. Váš souhlas s grafikou, z hlediska obsahu i rozměrů, považujeme za závazný. Na případné reklamace nebude brán zřetel. Dále upozorňujeme, že autorská korektura neslouží jako závazný náhled barevnosti. Pro korektní zobrazení barevnosti slouží GMG nátisk, který se používá u flexotiskové výrobě k odsouhlasení CMYK tisků.
  2. GMG nátisk - GMG nátisk slouží k odsouhlasení CMYK tisků u výrobní technologie flexotisk. Při zakázkové výrobě tašek technologií flexotisk obdrží od nás kupující po odsouhlasení korektury GMG nátisk k odsouhlasení CMYK tisků. GMG nátisk se nevyrábí u CMYK tisků pouze na výslovné přání kupujícího. V tomto případě nelze reklamovat barevnost tisku ze strany kupujícího.
  3. Specifikace barev - v případě tisku přímými barvami kupující dodá při objednání zakázky specifikaci jednotlivých barev dle Pantone vzorníku. Tisk přímými barvami dle Pantone vzorníku probíhá u technologie sítotisk, flexotisk a ofset.
 6. Tisk na barevné tašky, které nejsou ve variantě bílá
  1. Sítotisk - v případě tisku na skladové tašky, které jsou v jiném barevném provedení, než bílém nelze garantovat přesný odstín barev vyspecifikovaných dle Pantone vzorníku. Podkladová barva tašek ovlivní odstín tisknuté barvy. Jedinou výjimkou je tisk černou barvou, zlatou barvou a stříbrnou barvou, které lze tisknout i na barevné povrchy aniž by byl ovlivněn odstín těchto barev.
  2. Flexotisk - vzhledem k malé vrstvě tisknuté barvy na fólii u flexotisku nelze tisknout na barevné fólie jinou než černou barvou, zlatou barvou a stříbrnou barvou. V případě tisku na čirou (transparentní) fólii se doporučuje tisknout nejprve podtiskovou bílou barvou a následně přetisknout tisknutý motiv. U tohoto přetisku muže dojít k malému nesoutisku podtiskové bílé a tisknutého motivu.
  3. Digitální tisk - nelze tisknout na barevné fólie.
  4. Ofset - nelze tisknout na barevné archy papíru.
 7. Soutisky barev u sítotisku
  1. Sítotisk probíhá manuálně sítotiskařem. Z tohoto důvodu nelze vsadit na každé tašce dvě barvy k sobě na desetiny mm. Může docházek k minimálním přetiskům případně nedotiskům pasovaných barev. Pokud je soutisk natolik náročný, že by nebylo možné garantovat dostatečnou kvalitu tisku, tak se využívá místo sítotisku technologie digitální tisk. Skryté vady musí být oznámeny nejpozději do 14 dnů od data doručení.
 8. Celoplošný tisk
  1. Flexotisk - u flexotisku se tiskne přední i zadní strana vedle sebe. Mezi oběma stranami je přibližně 1,5 mm mezera, která se po svaření zcela nebo částečně ztratí. Je však nutné počítat s možností nepatrných bílých linek na okrajích tašky u celoplošného tisku.
  2. Sítotisk - nelze tisknout celoplošně a až do krajů tašek. Maximální plochu potisku lze simulovat na korektuře, kterou pro Vás zhotovíme.
  3. Digitální tisk - nelze tisknout celoplošně a až do krajů tašek. Maximální plocho potisku lze simulovat na korektuře, kterou pro Vás zhotovíme.
  4. Ofset - vzhledem k tisku na archy papírů lze tisknout celoplošně a to i oboustranně. Taška je následně potištěná, jak z vnitřní, tak z vnější strany.
 9. Výrobní tolerance a odchylky u flexotisku a sítotisku pro HDPE, LDPE a BIO materiál
  1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na tom, že zboží zhotovené na základě odsouhlasené cenové kalkulace nebo kupní smlouvy mohou vykazovat dále uvedené odchylky či tolerance, které se pro účely uzavření kupní smlouvy nepovažují za vady, a že kupující zboží zhotovené s takovými odchylkami či v rámci takových tolerancí převezme a uhradí:
  2. Igelitové tašky, sáčky a pytle (LDPE)
   Tolerance rozměrů z důvodů svařování a výroby fólie:
   tloušťka fólie tašek, sáčků a pytlů: + - 4% mm
   šíře tašek, sáčků a pytlů může být užší o 5 až 10 mm
   výška tašek, sáčků a pytlů může být menší o 5 až 10 mm
   výška složeného dna tašek, sáčků a pytlů: +- 5 mm
   umístění průhmatu tašek a sáčků: +-5 mm v horizontálním i vertikálním směru
  3. Mikrotenové tašky, sáčky a pytle (HDPE)
   Tolerance rozměrů tašek z důvodů svařování a výroby fólie:
   tloušťka fólie tašek, sáčků a pytlů: + - 0,005 mm
   šíře tašek, sáčků a pytlů může být užší o 5 až 10 mm
   výška tašek, sáčků a pytlů může být menší o 5 až 10 mm
   umístění průhmatu tašek a sáčků: +-5 mm v horizontálním i vertikálním směru
  4. BIO tašky, sáčky a pytle
   Tolerance rozměrů tašek z důvodů svařování a výroby fólie:
   tloušťka fólie tašek, sáčků a pytlů: + - 0,005 mm
   šíře tašek, sáčků a pytlů může být užší o 5 až 10 mm
   výška tašek, sáčků a pytlů může být menší o 5 až 10 mm
   výška složeného dna tašek, sáčků a pytlů: +- 5 mm
   umístění průhmatu tašek a sáčků: +-5 mm v horizontálním i vertikálním směru
 10. Tolerance v počtech vyrobených ks
  1. V případě tolerance v počtu vyrobených ks u jednotlivých technologií se vždy fakturuje přesně dodaný počet ks k zákazníkovi. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na tom, že zboží zhotovené na základě odsouhlasené cenové kalkulace nebo kupní smlouvy mohou vykazovat dále uvedené odchylky či tolerance, které se pro účely uzavření kupní smlouvy nepovažují za vady, a že kupující zboží zhotovené s takovými odchylkami či v rámci takových tolerancí převezme a uhradí:
  2. Flexotisk: 5.000 - 99.000 ks +/- 10 %, 100.000 ks a více +/- 5 %
  3. Sítotisk: bez tolerance +/- 0%
  4. Digitální tisk: 100 - 99.000 ks +/- 10%
  5. Ofset: bez tolerance +/- 0%
 11. Uzavření smlouvy
  1. Kupující může získat nabídku těmito způsoby:
   a) Zasláním žádosti o zhotovení individuální cenové kalkulace.
   b) Objednáním cenové kalkulace prostřednictvím internetového obchodu.
  2. Nabídka se považuje za návrh kupní smlouvy dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  3. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti v okamžiku potvrzením objednávky prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
  4. V případě, že akceptace kupujícího obsahuje výhrady či odchylky od nabídky zaslané mu prodávajícím, zašle prodávající pozměněnou nabídku, jakožto nový návrh kupní smlouvy. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky kupujícím.
  5. Smlouva se řídí podmínkami uvedenými v nabídce a těchto obchodních podmínkách. Užití všeobecných obchodních podmínek kupujícího a dalších osob je vyloučeno.
 12. Kupní cena, dodací podmínky
  1. Platnost nabídky, není-li v nabídce uvedeno jinak, je 14 dnů od odeslání e-mailu obsahujícího nabídku kupujícímu.
  2. Veškeré ceny uvedené v nabídce jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak.
  3. Splatnost kupní ceny je 14 dní od dodání zboží, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.
  4. Termín dodání uvedený v internetovém obchodě je pouze orientační. Přený termín dodání bude součástí kupní smlouvy, popřípadě bude kupujícímu zaslán po odsouhlasení nabídky. Termín dodání se pohybuje, není-li stanoveno jinak, v rozmezí 1 až 5 týdnů od odsouhlasení korektury nebo GMG nátisku. Ke změně termínu dodání může dojít, pokud kupující neodsouhlasí nabídku nebo včas neodsouhlasí korekturu nebo GMG nátisk. Ke změně termínu může dojít ze strany prodávajících z důvodu nečekané překážky na straně prodávajícího. Prodávající v tomto případě kupujícího o změně termínu ihned informuje. Zboží nelze expedovat, dokud kupující neodsouhlasí nabídku.
  5. Jednorázová doprava je zdarma po celé České republice. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady opětovného doručení.
  6. V případě expedice zboží na paletách se za každou dodanou paletu účtuje 200,-Kč bez DPH, pokud nedochází k jejich kompenzaci výměnou. Kupující se zavazuje, že bude přepravci prodávajícího předávat zpět jen takové palety, které odpovídají druhem a kvalitou paletám, které prodávající předal kupujícímu v rámci dodání zboží. V opačném případě není prodávající povinen takové palety přijmout.
 13. Smluvní pokuta
  1. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části dle uzavřené kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 14. Zrušení kupní smlouvy – odstupné
  1. Kupující je oprávněn zrušit svůj závazek zaplacením odstupného ve výši 8 % z kupní ceny (bez DPH).
  2. Zaplacením odstupného se kupní smlouva ruší. Zrušit kupní smlouvu zaplacením odstupného lze jen do chvíle, než prodávající zadá výrobu předmětu koupě.
 15. Vlastnické právo, nebezpečí škody
  1. Vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy, který je vymezen v rámci nabídky - cenové kalkulace, přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.
  2. K přechodu nebezpečí škody k předmětu kupní smlouvy dojde okamžikem jeho převzetí kupujícím.
 16. Odpovědnost, reklamace
  1. Prodávající nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv při reprodukci z dodaných předloh.
  2. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího postupem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 17. Prorogační doložka
  1. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z kupní smlouvy či těchto všeobecných obchodních podmínek je soud příslušný dle sídla prodávajícího.
 18. Ochrana osobních údajů při zasílání cenových kalkulací a závazného objednání z online kalkulátoru
  1. Uživatel online kalkulátoru na webové adrese (www.reklamnitasky.cz/kalkulator) souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to zejména v rozsahu: jméno, příjmení, název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
  2. Úživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) interní evidence, uzavírání kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu ust. § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné.
 19. Závěrečná ustanovení
  1. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů, uschováním a s jejich následným využitím pro zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.)
  2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
  3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.
  5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 01. 09. 2016.