Povinné zpoplatnění plastových tašek od 1.1.2018

Od 1.1.2018 jsou dle zákona o obalech č. 477/2001 Sb,. podle implementace Směrnice EU č. 2015/720 obchodníci povini poskytovat lehké plastové odnosové tašky minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům za její pořízení. Tato povinnost se týká lehkých plastových tašek se sílou fólie nad 15 mikronů, které jsou již dnes v potravinových obchodních řetězcích často zpoplatněné. Horní hranici ceny však zákon neupravuje. Směrnice umožňuje členským státum uplatnit výjímku pro velmi lehké plastové odnosové tašky s tloušťkou do 15 mikronů, tedy takzvané mikrosáčky, kterých se povinné zploplatnění netýká. Tato výjímka odůvodňuje, že tyto sáčky například pro ovoce nebo zeleninu plní funkci primárních obalů a mají důležitou hygienickou funkci, které pomáhají zabraňovat plýtvání s potravinami. Obchodníci od nového roku tedy nebudou moct poskytovat zdarma jakékoli plastové odnosové tašky kromě velmi lehkých odnosových tašek. Skutečnost, že plastové odnosové tašky nebudou poskytovány zdarma by měla být patrná dle poskytnutého daňového dokladu k zakoupenému zboží. V případě poskytnutí plastových tašek zdarma v místě prodeje výrobku, může hrozit obchodníkům za porušení správního deliktu pokuta až do výše 500 000 Kč. Důvodem je vnímání plastových nákupních tašek jako vysoké riziko pro životní prostředí a z tohoto důvodu by měly být regulovány. Zákon byl schválen ve třetím čtení a dále se bude projednávat v Senátu.